แฟชั่น อิทธิพลต่อพฤติกรรมของการแต่งกาย

แฟชั่น อิทธิพลต่อพฤติกรรมของการแต่งกาย กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น การกิน การอยู่ การใช้คำพูด แต่จริงๆ แล้วมันก็คือ เทรนด์  ไม่ได้มีความหมายเดียวตายตัว แต่จะแตกต่างกันไปสำหรับคนแต่ละ ช่วงเวลา สถานที่ หรือบริบท ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่นในกรุงเทพฯ กับ แม่บ้านอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ในระดับประเทศหรือสังคม มันหมายถึง วิถีการดำรงชีวิต การบริโภค มุมมอง มันสามารถเป็น รถยนต์ โทรศัพท์และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งผลกระทบต่อเราทุกคนได้ทั้งด้านความคิดและค่านิยม ในสมัยก่อนทั้ง 2 เพศจะถูกตีกรอบทําให้ใครก็ตามที่คิดจะแตกแถวต้องโดนข้อกล่าวหาจนกลายเป็นแรงกดดัน ผู้ชายต้องแต่งกายให้ดูเป็นผู้นําสุขุมส่วนผู้หญิงต้องแต่งกายด้วยชุดที่อ่อนโยนเรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้ 

อิทธิพลของต่างชาติ

          ประเทศไทยได้รับจากทางตะวันตกและตะวันออก เอเชียบางเชื้อชาติ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ซึ่งภายหลัง วัฒนธรรมต่างชาติจะได้รับความนิยมในหมู่ของวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งการเต้น การร้องเพลง ศิลปิน ก็เข้ามามีบทบาทต่อเด็กไทยซึ่งได้รับความชื่นชอบอย่างมาก ทำให้เกิดการเลียนแบบตามดารานักร้องกันอย่างแผ่หลาย และพบว่าเด็กรุ่นใหม่ถูกซึมซับวัฒนธรรมมาจากหลายประเทศจึงทำให้ปัจจุบันมีการแต่งกายใหม่ๆ ออกมาเสมอ

เป็นสถาบันแรกในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูของมนุษย์ เพราะเป็นสถานที่มีความผูกพัน แต่ละคนจะมีพื้นฐานความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้แต่ละคนมีความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน มีสภาพภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษา  รายได้ และการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึงคนรอบข้าง เช่นเพื่อนสนิท ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการวัยรุ่นในการใช้ชีวิตปัจจุบัน

อิทธิพลทางสังคม

                        ภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามามีบทบาท และช่วยเหลือรวมถึงดูแลเรื่องสื่อและเทคโนโลยีต่าง ในขณะเดียวกันก็ควรแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยด้วย ส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องคอยดูแลลูกหลานของตนเอง ปลูกฝังให้รักนวลสงวนตัว ให้แต่งกายมิดชิดไม่เปิดเนื้อหนังมากเกินไปแต่ไม่ควรให้เด็กรู้สึกว่าก้าวก่ายมากเกินไป และต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆด้วย ที่สำคัญ คือ เยาวชนหรือวัยรุ่นน้องจะต้องรู้จักใส่ชุดให้รัดกุม ไม่โชว์ให้เห็นเนินอก หรือขาสั้นจนเกินงาม

อิทธิพลของเทคโนโลยี

ถือว่าเป็นตัวนำหลักของการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกายที่ชัดเจนมากที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ  อินเทอร์เน็ต ต่างก็พยายามหาข้อมูลที่ผู้คนให้ความสนใจมาเผยแพร่ ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทมากในหมู่วัยรุ่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งทางด้านการแต่งกาย อาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบกับสถานที่ถ่ายทำละครนั้นมีความสวยงาม ชวนให้ไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ยิ่งทำให้กระแสทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาเพลงของนักร้อง และดาราเกาหลี ที่มีการ เจาะรูตามร่างกาย  กระโปรงสั้น เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดลายตา แม้แต่กระทั่งทรงผมก็มีความแปลกใหม่และแปลกตาเป็นอย่างมาก  Internet ก็เป็นสื่ออีกแขนงหนึ่งที่มีข้อมูลข่าวสารรายงานอยู่เสมอๆ  ทำให้วัยรุ่นไทยเกิดการลอกเลียนแบบ  อยากที่จะแต่งตัวตามดาราหรือนักแสดงเกาหลีคนนั้น คนนี้บ้าง   จึงมีการแต่งกายที่เปิดเผยให้เห็นส่วนของเนื้อหนังมากขึ้น ทั้งรัดรูป เกาะอก  สายเดี่ยว  กางเกงขาสั้น เป็นต้น  นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากวัฒนธรรมการแต่งกายเพียงแค่ชาติเดียวเท่านั้น แท้จริงแล้วพบว่าวัยรุ่นไทยได้ซึมซับวัฒนธรรมการแต่งกายมาจากหลากหลายประเทศ จึงทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแฟชั่นการแต่งกายใหม่ๆ ออกมาเสมอ

อิทธิพลของด้านการเปลี่ยนใจใช้สินค้า

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดั้งเดิมของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงอาจเคยสวมใส่เสื้อผ้าแฟชั่นตราสินค้าอื่นมา ก่อน เมื่อได้เห็นการแต่งกายของบุคคลที่ตนเองชื่นชอบหรือมีชื่อเสียง ทำให้เกิดความสนใจจึงทำการค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมว่า บุคคลเหล่านั้นใช้เสื้อผ้าตราสินค้าใด จนเกิดการตัดสินใจซื้อมาสวมเสื้อในที่สุด

อิทธิพลของด้านประสิทธิภาพของสื่อมวลชน

ด้านการกระตุ้นจูงใจให้เกิดการตัดสินใจส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดั้งเดิมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง เห็นว่าการแต่งกายของผู้ที่มีชื่อเสียงที่ได้เห็นตามสื่อต่างๆ ทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีความต้องการที่หาข้อมูล เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ผู้ที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นสวมใส่ เพื่อที่จะได้หาซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านั้นมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันหรือ ในบางโอกาสต่อไป

   อิทธิพลทางวัฒนธรรม

งานอดิเรก ศิลปะ ความเชื่อ ความรู้ ความชำนาญ จริยธรรม ฯลฯ  เสือผ้าที่สวมใส่จะขึ้นอยู่กับการสืบทอดต่อ ๆ กันมา  อาจจะเกิดจากการผสมผสาน นำมาประยุกต์ใช้หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในสังคม โครงร่างของเสื้อผ้ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละยุคของประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม

            แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน จึงทำให้เกิดการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป สังคมทั่วไปมีหลายระดับชนชั้น มีการแบ่งแยกกันตามฐานะ เช่น ชนชั้นระดับเจ้านาย ชาวบ้าน และกรรมกร สามารถบอกได้ถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย

กลุ่มเพื่อนพ้อง

            เนื่องจากวัยรุ่นถือได้ว่าเป็นวัยที่ต้องการได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูง ถือได้ว่าเป็นสาเหตุพฤติกรรมหนึ่งซึ่งอาจเป็นเชิงบวกหรือลบนั้นก็ขึ้นอยู่กับการแต่งกายถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับๆ ก็จะมีหลายสไตล์ และได้รับความนิยมในการแต่งกายของวัยรุ่น